Datum evenement
Soort feest
Tijdstip
Plaats van uitvoering
Contactpersoon
Telefoon nr
Email:
Email: info@tallblonde.net